Aktualności

Propozycje zajęć dla dzieci z grup I – VI

Drodzy Rodzice, codziennie w poszczególnych zakładkach grupowych galerii znajdziecie prozpozycje zabaw do wykorzystania podczas pobytu w domu. Jest to sposób na realizację Podstawy Programowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 na temat kształcenia na odległość https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne. W zakładce O PRZEDSZKOLU -> SPECJALIŚCI znajdują się propozycję w zakresie rytmiki, języka angielskiego, gimnastyki, logopedii oraz terapii pedagogicznej – http://przedszkole134.pl/specjalisci/gimnastyka/, http://przedszkole134.pl/angielski/  ,   http://przedszkole134.pl/rytmika/ , http://przedszkole134.pl/logopeda/ , http://przedszkole134.pl/terapia-pedagogiczna/ .
Serdecznie zachęcamy do korzystania z zabaw.  Można się również podzielić efektami przesyłając zdjęcia na maila przedszkola. Z przyjemnością podzielimy się zdjęciami na stronie internetowej.
Ślemy cieplutkie pozdrowienia z całym zespołem przedszkola 🙂

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia  

Podziękuj wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia i przyłącz się do naszej akcji.
Bądź kreatywny, puść wodze fantazji!
  • stwórz rysunek,
  • zaśpiewaj piosenkę,
  • wyrecytuj wiersz,
  • nagraj filmik,
  • zrób kolaż etc.
Opublikuj w wydarzeniu Wysyłam #DziekiMedykom i udostępnij!
CMKP edukuje i doskonali Pracowników Służby Zdrowia, dbając o najwyższe standardy kształcenia podyplomowego kadry medycznej i opierając się na wytycznych współczesnej medycyny.
Jesteśmy dumni, że na co dzień kształcimy wspaniałych ludzi.
Pragniemy symbolicznie podziękować za ich codzienną ciężką pracę – bądźmy razem dla Nich!
Zespół Komunikacji i Promocji
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Informacja na ten temat została opublikowana na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r) oraz stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie (https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14645,Wiosenna-przerwa-swiateczna-w-szkolach-od-9-do-14-kwietnia-2020-r.html ).
Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.
Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!

Mazowiecka Policja apeluje:
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!
NOWY Apel Koronawirus

list 1

list 2


Zapisy na dyżur wakacyjny

W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.
Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.
Zachęcamy do odwiedzenia zakładki http://przedszkole134.pl/rekrutacja-akcja-letnia/ DLA RODZICÓW-> AKCJA LETNIA 2019/2020


Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.
Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.
Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście. -> link do danych kontaktowych przedszkola: http://przedszkole134.pl/kontakt/
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Drodzy Rodzice! Dziś dla Was i Waszych dzieci – kolejny konkurs !!

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Wiosna ”

I. Organizator konkursu DAT
II. Cel konkursu
1) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży.
2) Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka
wypowiedzi.
3) Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży wrażliwości na piękno przyrody.
4) Zmotywowanie uczniów do tropienia i poszukiwania pierwszych oznak wiosny.
5) Zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych.
III. Zasady uczestnictwa:
1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży
2) Technika prac – dowolna, format – min. A3.
3) Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne.
4) Prace powinny posiadać na odwrocie imię i nazwisko, wiek, klasę oraz miejsce zamieszkania autora,
5) Fotografię pracy należy wysłać do 15.04.2020 r.na adres mailowy kontakt@dzieciecaakademiatworczosci.pl. Oryginał pracy prosimy dostarczyć po unormowaniu się sytuacji do placówki Mini Przedszkolak
6) Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe:
a) przedszkolaki,
b) uczniowie klas I – III
Wyniki zostaną ogłoszone 19 kwietnia.
Zastrzegamy prawo do zmiany powyższych terminów.
🤩 Jest to kolejne zadanie i na pewno nie ostatnie z naszego cyklu zwalczania nudy. Przypominamy, że na najbardziej aktywnych czekają niespodzianki.
#zostanwdomu

Więcej informacji w linku –korona dla medyka


Konkurs plastyczny dla dzieci „Pozdrowienia z domu!” #pozdrowieniazdomu

Więcej na stronie po kliknięciu w link – https://czasdzieci.pl/konkursy/kon_id,1649,co,opis.html

Drodzy Rodzice przypominamy o  zaglądaniu na naszą stronę internetową i wykorzystanie propozycji umieszczanych przez nauczycieli z różnych grup wiekowych„PROFESJONALIŚCI”

PROGRAM O WOLSKICH SZKOŁACH KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH

NA ANTENIE TELEWIZJI

Urząd Dzielnicy Wola we współpracy z Telewizją Polską S.A. przygotował kampanię informacyjną, promującą zawody, w których kształcą szkoły ponadpodstawowe na Woli. Prezentujemy zawody, specyfikę kształcenia zawodowego oraz oferty rynku pracy dla różnych branży i zawodów. Dzięki programowi „Profesjonaliści” oraz spotom reklamowym „Zostań profesjonalistą” uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice pozyskają informacje niezbędne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Zapraszamy do obejrzenia programu „Profesjonaliści” w TVP 3 Warszawa, emitowanego w każdy piątek (ok. godz. 19.25) i w każdą sobotę (ok. godz. 18.15) od 20 marca do 18 kwietnia 2020 r.

Spoty reklamujące zawody emitowane są codziennie od 16 marca do 19 kwietnia 2020 r., w paśmie przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie (ok. 18.30 i 19.00).

Plan emisji programu


Drodzy Rodzice!

W zakładkach grup znajdziecie ciekawe propozycje dotyczące aktywności online, m. in. linki do teatrów i muzeów. Oto jedna z propozycji: codziennie o 12 odbywa się spektakl online. Zachęcamy do korzystania!

http://www.groteska.pl/


Regulamin konkursu –Regulamin Konkurs plastyczny -Moje ulubione_pierogi u Schabińskiej Chyrowa-ski


Szanowni Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją  zachęcamy do  sprawdzania bieżących propozycji zabaw, gier i aktywności do wykorzystania przez dzieci na czas pobytu w domu.  Propozycje te będą umieszczane codziennie w zakładkach poszczególnych grup. Zachęcamy również do sprawdzenia propozycji innych grup.ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH   

   

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od 12 do 15 kwietnia 2020 br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Jednocześnie informuję, że przedszkole w dniach 12-13 marca 2020 r. prowadzi jeszcze działania opiekuńczo-wychowawcze.
Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie nie przychodzą do przedszkola. 
Sekretariat przedszkola w dniach 12.03 2020r. – do 15.04.2020r. pracuje w godz. 8:00-16:00. 
Wszelkie komunikaty znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl


Wyniki konkursu „Bohaterowie warszawskich legend”

Serdecznie zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu. Upominki można odbierać od jutra czyli 11.03.2020 w naszym przedszkolu.

I miejsce  – Hania W. – Przedszkole 209, Alan Zawadka  – Przedszkole 116, Helenka G. – Przedszkole 134


Drodzy Rodzice  obecnych pięciolatków!

W przyszłym roku Państwa dzieci rozpoczną edukację w wolskich zerówkach (sześciolatki), dlatego też serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkół podstawowych oraz śledzenia bieżących informacji w zakładce DLA RODZICÓW-> SZEŚCIOLATEK    http://przedszkole134.pl/szesciolatek/

Powiększ litery
Zmień kontrast