Logopeda

Ogólne informacje.

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzi Pani Dorota Walos. 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w środy i piątki w godzinach 7.20 – 14.30.

W przedszkolu funkcjonuje bogato wyposażony gabinet logopedyczny.
Dla zainteresowanych rodziców stanem rozwoju mowy dziecka prowadzone są indywidualne konsultacje logopedyczne w wyznaczone środy. We wrześniu i październiku w przedszkolu przeprowadzone jest przesiewowe badanie logopedyczne wśród wszystkich 4, 5-latków uczęszczających do placówki. Dzieci 3-letnie zostają zdiagnozowane w drugim semestrze. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które uczęszczają na indywidualną terapię logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi ok. 15 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dzieci. Na terapię logopedyczną przychodzą dzieci pojedynczo lub w dwuosobowej grupie.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

• usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
• kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
• kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
• rozwijanie słuchu fizjologicznego i fonematycznego,
• wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
• rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
• rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
• uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Każde dziecko uczęszczające na zajęcia logopedyczne ma założony zeszyt, do którego wklejane są lub zapisywane ćwiczenia i propozycje zabaw do pracy w domu. Kontynuowanie ćwiczeń w domu w formie zabawy przyspieszy efekty pracy.
Dodatkowo dzieci 3-letnie uczestniczą w zajęciach ortofonicznych, które mają charakter profilaktyczny.

 Rozwój mowy dziecka przedszkolnego

XII przykazań logopedycznych

Logopedyczne zabawy dla przedszkolaka

Innowacja metodyczna Terapeutyczne Działanie Mandali

REALIZACJA INNOWACJI – ZAJĘCIA W GRUPIE I

REALIZACJA INNOWACJI – ZAJĘCIA W GRUPIE V

Projekt Języczkowe Czary – Mary

REALIZACJA PROJEKTU – ZAJĘCIA W GRUPIE IV