Oferta edukacyjna

Informacje ogólne

Przedszkole nr 134 w Warszawie  mieści się wolnostojącym budynku usytuowanym na warszawskiej Woli przy ul. Leszno 24/26A. Przyjmowane są do niego dzieci od 3 do 6 roku życia, w szczególnych przypadkach 2,5 letnie. Placówka ma pięć oddziałów. Dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej bieżąco aktualizowanej pod adresem http://przedszkole134.pl/. Grupy starsze prowadzone są przez dwóch nauczycieli, młodsze mają dodatkową pomoc nauczyciela. W każdej grupie pracuje woźna oddziałowa.

Lokalizacja

Placówka zlokalizowana jest w budynku, który stoi z dala od ciągów komunikacyjnych. Niedaleko przedszkola znajdują się przystanki komunikacji miejskiej ( tramwaj – przystanek Żytnia, Okopowa, autobus – przystanek Leszno, Okopowa, metro – Metro Płocka).

Budynek przedszkola

Posiadamy nowoczesne i przestrzenne sale wyposażone w oczyszczacze powietrza. Funkcjonalne meble, różnorodne kąciki tematyczne, nowoczesne pomoce edukacyjne, zabawki zachęcają dzieci do  podejmowania różnorodnych aktywności. Każda grupa korzysta                        z własnej toalety dostosowanej do wieku dzieci. Dysponujemy profesjonalnie wyposażonym gabinetem logopedycznym, biblioteką i przestronnymi szatniami. Przedszkole wyposażone  w systemy bezpieczeństwa tj. kamery i domofony i spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej (remont placówki 2021 i 2022 r.).

Własna kuchnia

Posiłki gotowane są w piecu  konwekcyjnym zapewniającym dobrą jakość potraw. Produkty do ich przygotowywania są zawsze świeże, nie korzystamy z półproduktów. Dzieci dostają dużo warzyw i owoców. W miarę możliwości realizujemy alergie pokarmowe, diety wyznaniowe. Priorytetem przedszkola jest przygotowywanie zbilansowanych posiłków, które kształtują zdrowe nawyki żywieniowe.

Ogród przedszkolny

Do budynku przedszkola przynależy wielki zmodernizowany  plac zabaw dla dzieci z wydzieloną częścią dla dzieci młodszych i starszych. Wszystkie zabawki ogrodowe dostosowane są do wieku dzieci. Całość otacza zieleń, która umożliwia  dzieciom odpoczynek podczas upalnych dni, zapewnia kontakt z przyrodą, jak również realizację niektórych celów edukacyjnych związanych m.in. z ekologią ( np. uprawa warzyw i kwiatów).

Oferta edukacyjna

Nauczyciele to doświadczeni i wykwalifikowani pedagodzy przede wszystkim podążający za potrzebami wychowanków oraz dbający o ich bezpieczeństwo. W codziennej pracy  wspierają dzieci w procesie poznawczym, rozwijają ich samodzielność i kreatywność, dostrzegają ich indywidualny potencjał. Wzbogacają warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach – „Kodowanie na dywanie”, „Pozytywna dyscyplina”, „Batia Strauss”, „Trening umiejętności społecznych”. Zaszczepiają  w dzieciach poczucie przynależności do określonych grup społecznych (rodziny, grupy rówieśniczej, przyjaciół) oraz świadomości narodowej.  Wykorzystują metody i techniki służące wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości. Prowadzą zabawy i dobrze przygotowane zajęcia dydaktyczne w salach przedszkolnych, podczas pobytu w ogrodzie i spacerów. Na co dzień wykorzystywane są tablice multimedialne i tablice interaktywne, w które wyposażone jest przedszkole.

Poza uroczystościami i imprezami przedszkolnymi tj: pasowanie na przedszkolaka dzieci nowoprzyjętych, obchody rocznicy 11 Listopada, spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, zabawy karnawałowe, Mikołajki, Walentynki, obchody Dnia Ziemi, powitanie Wiosny, pożegnanie przedszkola itp. celebrujemy dni nietypowe tj. Dzień Dinozaura, Dzień na Wspak i wiele innych . W ciągu roku organizowane są dwie całodniowe wycieczki autokarowe. W ramach edukacji kulturalnej dzieci uczestniczą w co miesięcznych koncertach i teatrzykach odbywających się na terenie przedszkola. Przedszkole oferuje 3 bezpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci: język angielski, zajęcia logopedyczne dla dzieci mających problemy z prawidłową wymową, gimnastyka ogólnorozwojowa oraz biblioterapię dla dzieci 4-letnich , Małego Podróżnika dla 5-latków, zajęcia empiryczno-badawcze – 5-latki.

Dzieci 5 letnie biorą udział w warsztatach bibliotecznych na terenie biblioteki, lekcjach muzealnych (Muzeum Etnograficzne Woli, Kolejnictwa, Łowiectwa, Centrum Nauki Kopernika). W przedszkolu odbywają się również spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej. Współpracujemy również z Urzędem Dzielnicy Wola oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. Ponadto przedszkole realizuje liczne programy i projekty tj. ,, Podróże Języka Wędrownika – program z zakresu profilaktyki logopedycznej oraz stymulacji językowej dziecka w wieku przedszkolnym”, Projekt #20minutdlaMATEMATYKI – dr Zuzanny Jastrzębskiej – Krajewskiej, „Czyste powietrze wokół nas”, „Żyję wśród innych”  – kształtowanie empatii i umiejętności społecznych, „Cała Polska czyta dzieciom , ” „Uśmiechologia. Poczuj własną wartość”, „Terapeutyczne działanie mandali”. Placówka uczestniczy w akcjach charytatywnych, np. „Posiłek dla schroniska”, BohaterON – zbiórka produktów spożywczych dla Powstańców,  jednocześnie realizując założenia Podstawy Programowej.

Istniejemy, by pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. Współpracujemy z pobliskimi szkołami podstawowymi i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 przy ul. Zawiszy. Dwa razy w miesiącu na terenie przedszkola udziela wsparcia psycholog.