Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 134 W ROKU SZKOLNYM 2019/20:

1. Przewodniczący – Pani
2. Z-ca Przewodniczącego – Pani Katarzyna Gniadek
3. Skarbnik –
4. Sekretarz –
POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:
Grupa I –
Grupa II –
Grupa III –
Grupa IV –
Grupa V –
Grupa VI –