Tłumacz Migam

Ramowy rozkład dnia

org

Przedszkole czynne od godz. 7:00 do godz. 17:30

GRUPY MŁODSZE
 
Godzina
Harmonogram
07:00–8:10
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia wspomagające prowadzone
przez nauczyciela. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
dzieci. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.
08:10–08:20
Zabawy podejmowane przez dzieci. Zabawy ruchowe integrujące całą grupę.
08:20–08:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne.
09:00–09:45
Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie. Realizacja zadań zawartych w miesięcznych planach wychowawczo – dydaktycznych. Rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci poprzez kontakt z literaturą, sztuką, muzyką i przyrodą. Nabywanie umiejętności przez działanie. Uwzględnianie indywidualności każdego dziecka.
09:45–10:00
Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.
10:00-10:15
II śniadanie -spożywanie owoców.
10:15–11:20
Pobyt w ogrodzie, spacery i wycieczki.
11:20–11:30
Powrót do przedszkola – czynności samoobsługowe w szatni.
11:40–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w łazience.
12:00-12:30
I. Obiad – zupa plus przystawka (warzywa, owoce, ciasto własnego wypieku, jogurty, budynie itd.)
12:30–14:10
Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki lub bajek. Czynności samoobsługowe – rozbieranie się i ubieranie, toaleta. Zabawa ruchowa.
14:20–14:50
II. Obiad- drugie danie.
14:50–15:00
Czynności higieniczne po obiedzie.
15:00–17:30
Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci do domu.
GRUPY STARSZE
 
Godzina
Harmonogram
07:00–8:10
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia wspomagające prowadzone
przez nauczyciela. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
dzieci. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.
08:10–08:20
Zabawy podejmowane przez dzieci. Zabawy ruchowe integrujące całą grupę.
08:20–08:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne.
09:00–09:45
Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie. Realizacja zadań zawartych w miesięcznych planach wychowawczo – dydaktycznych. Rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci poprzez kontakt z literaturą, sztuką, muzyką i przyrodą. Nabywanie umiejętności przez działanie. Uwzględnianie indywidualności każdego dziecka.
09:45–10:00
Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.
10:00-10:15
II śniadanie -spożywanie owoców.
10:15–11:20
Pobyt w ogrodzie, spacery i wycieczki.
11:20–11:30
Powrót do przedszkola – czynności samoobsługowe w szatni.
11:40–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w łazience.
12:00-12:30
I. Obiad – zupa plus przystawka (warzywa, owoce, ciasto własnego wypieku, jogurty, budynie itd.)
12:30–13:00
13:00-14:10
Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki lub bajek.
Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, praca indywidualna i w małych grupach.
14:20–14:50
II. Obiad- drugie danie.
14:50–15:00
Czynności higieniczne po obiedzie.
15:00–17:30
Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci do domu.