Dyżur wakacyjny 2021/2022

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
W miesiącach lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.
W tym roku Przedszkole nr 134 w Warszawie odbywa dyżur wakacyjny w dniach 4-22 lipca 2022 roku. Ze względów na remont w placówce dyżur będzie miał miejsce w Przedszkolu nr 133 (ul. Okopowa 7A).

 

 

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne
https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/18340117/Terminy+dy%C5%BCur%C3%B3w+PRZEDSZKOLA_wakacje+2022.pdf/f09d2065-e3d6-f707-6d1a-0ec9f73c1c85?t=1643105012181