Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji podanymi do publicznej wiadomości na stronie:  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki
Na podanej stronie znajdują się  aktualne informacje dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic.
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  prowadzone będą z użyciem elektronicznego systemu ewidencji podań, dostępnym w poniższym linku:
ELEKTRONICZNY SYSTEM EWIDENCJI PODAŃ
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, znajdują się na w/w. stronie Biura Edukacji oraz w elektronicznym systemie ewidencji podań.
Do wniosku o przyjęcie dziecka składanego w przedszkolu pierwszego wyboru należy dołączyć wymienione  dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
Dokumenty poświadczające kryteria
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W CZASIE TRWANIA ROKU SZKOLNEGO:
Informację o wolnych miejscach w warszawskich przedszkolach, można znaleźć w elektronicznym systemie ewidencji podań.
O przyjmowaniu dzieci na zwolnione miejsca w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
Możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola istnieje tylko w przypadku zwolnienia się miejsca.
 
Powiększ litery
Zmień kontrast