Rekrutacja 2021/2022

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
REKRUTACJA 2021/2022

Dla rodziców zainteresowanych rekrutacją do naszej placówki na rok szkolny 2021/2022 i obejrzeniem wnętrza naszego przedszkola, planujemy zorganizowanie tzw. „Dnia otwartego”:Serdecznie zapraszamy
24 i 25 lutego 2021 r. w godz. 16.30 – 17.30.
Ze względu na pandemię,
spotkania będą się odbywały po 2 rodziców jednocześnie.

W celu umówienia się na konkretną godzinę, prosimy o telefoniczny kontakt  z sekretariatem – 22 632 10 16 w godzinach 11.00-13.00.

 

 

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji, podanymi do publicznej wiadomości na stronie:

www.edukacja.warszawa.pl

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA, prowadzone są corocznie z użyciem elektronicznego systemu ewidencji podań, dostępnym w poniższym linku:

ELEKTRONICZNY SYSTEM EWIDENCJI PODAŃ


Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, znajdują się na w/w. stronie Biura Edukacji oraz w elektronicznym systemie ewidencji podań.

 

Kryteria i więcej informacji o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdą Państwo TUTAJ

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022:

 

 

Termin
Etap rekrutacji / czynność rodzica
od
do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
23 lutego
1 marca                godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
2 marca godz. 13.00
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
2 marca             godz. 13.00
18 marca               do godz. 20.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym) 
 
2 marca            godz. 13.00
 
19 marca                 do godz. 16.00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
UWAGA
1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne..
2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
23 kwietnia godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
23 kwietnia      godz. 13.00
29 kwietnia           do godz.16.00
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
4 maja godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 4 maja
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
16 czerwca godz. 16.00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
16 czerwca        godz. 16.00
21 czerwca          godz. 20.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym)
 
16 czerwca
 
22  czerwca        godz. 15.00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
UWAGA
1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
25 czerwca godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
 
25 czerwca        godz. 13.00
 
1 lipca                godz. 16.00
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
2 lipca godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 2 lipca
Procedura odwoławcza.
31 sierpnia
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W CZASIE TRWANIA ROKU SZKOLNEGO:

Informację o wolnych miejscach w warszawskich przedszkolach, można znaleźć w elektronicznym systemie ewidencji podań.
O przyjmowaniu dzieci na zwolnione miejsca w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
Możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola istnieje tylko w przypadku zwolnienia się miejsca.