Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA
Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie indywidualnej. Staramy się stworzyć dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z  dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Prowadzimy rozmowy indywidualne z dziećmi, organizujemy zabawy tematyczne, inscenizacje na podstawie tekstów literackich oraz aktywność plastyczną wspartą ciekawymi i różnorodnymi pomocami i materiałami. Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk.