PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 134 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

Przewodnicząca

pani Karolina Morawiecka

Członkowie

Grupa I

pani Marta Białas, pani Katarzyna Knedler

Grupa II

pani Karolina Morawiecka, pani Anita Winter

Grupa III

pani Dorota Bartosiak, pani Angelika Słowik

Grupa IV

pani Katarzyna Gniadek, pani Izabela Wójcik