Przedszkole jest czynne od godz. 7:00 do godz. 17:30.


ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW NA ROK 2022/2023

Przedmiot Dzień Oddział I Oddział II Oddział III Oddział IV
Język angielski wtorek 11.10-11.25 11.30-11.50 10.00-10.25 9.30-9.55
Gimnastyka korekcyjna poniedziałek/

czwartek

9.50-10.05 10.10-10.25 9.25-9.50 9.00-9.20
Młody Podróżnik

Karolina Ciźla-Baraniuk

środa 12.10-12.40 12.40-13.10
GRUPA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
I 7.30-15.50 7.40-15.30 7.00-16.40 7.30-15.50 7.30-16.15
II 7.45-16.25 7.30-16.30 8.00-15.30 7.45-16.30 7.45-15.55
III 7.00-17.30 7.00-17.30 7.00-17.15 7.00-17.30 7.00-17.30
IV 8.00-16.05 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.05 8.00-15.40

Od godziny 7.00 dzieci zbierają się w sali grupy I.

Po południu, zgodnie z ww. godzinami pracy, organizacja grup jest następująca:

  • grupy I i II łączą się ze sobą i poza godzinami pracy przebywają w sali grupy I,
  • dzieci z oddziału IV po jego zamknięciu przebywają w sali grupy III,
  • od godz. 16.30 wszystkie grupy przebywają w sali grupy I.

Ramowy rozkład dnia

GRUPY MŁODSZE
 
Godzina
Harmonogram
07:00–8:10

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi. Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

08:10–08:20 Zabawy podejmowane przez dzieci. Zabawy ruchowe integrujące całą grupę.
08:20–08:30 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne.
09:00–09:45 Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie. Realizacja zadań zawartych w miesięcznych planach wychowawczo – dydaktycznych. Rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci poprzez kontakt z literaturą, sztuką, muzyką i przyrodą. Nabywanie umiejętności przez działanie. Uwzględnianie indywidualności każdego dziecka.
09:45–10:00 Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.
10:00-10:15 II śniadanie – spożywanie owoców.
10:15–11:20 Pobyt w ogrodzie, spacery i wycieczki.
11:20–11:30 Powrót do przedszkola – czynności samoobsługowe w szatni.
11:40–12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w łazience.
12:00-12:30 I. Obiad – drugie danie.
12:30–14:10 Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki lub bajek. Czynności samoobsługowe – rozbieranie się i ubieranie, toaleta. Zabawa ruchowa.
14:20–14:50 II. Obiad – zupa plus przystawka (warzywa, owoce, ciasto własnego wypieku, jogurty, budynie itd.)
14:50–15:00 Czynności higieniczne po obiedzie.
15:00–17:30 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci do domu.
GRUPY STARSZE
 
Godzina
Harmonogram
07:00–8:10 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi. Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.
08:10–08:20 Zabawy podejmowane przez dzieci. Zabawy ruchowe integrujące całą grupę.
08:20–08:30 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne.
09:00–09:45 Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie. Realizacja zadań zawartych w miesięcznych planach wychowawczo – dydaktycznych. Rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci poprzez kontakt z literaturą, sztuką, muzyką i przyrodą. Nabywanie umiejętności przez działanie. Uwzględnianie indywidualności każdego dziecka.
09:45–10:00 Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.
10:00-10:15 II śniadanie -spożywanie owoców.
10:15–11:20 Pobyt w ogrodzie, spacery i wycieczki.
11:20–11:30 Powrót do przedszkola – czynności samoobsługowe w szatni.
11:40–12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w łazience.
12:00-12:30 I. Obiad – drugie danie.
12:30–13:00

13:00-14:10

Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki lub bajek. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, praca indywidualna i w małych grupach.
14:20–14:50 II. Obiad – zupa plus przystawka (warzywa, owoce, ciasto własnego wypieku, jogurty, budynie itd.)
14:50–15:00 Czynności higieniczne po obiedzie.
15:00–17:30 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci do domu.