KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE PRZEDSZKOLA NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

KLAUZULA-INFORMACYJNA-DLA-OSOB-ODWIEDZAJACYCH-FANPAGE-SZKOLY-NA-PORTALU-SPOLECZNOSCIOWYM-FACEBOOK


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Przetwarzanie wizerunku przez Przedszkole 134

Wizerunek


KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
MONITORING WIZYJNY

Klauzula informacyjna1


KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 134
W WARSZAWIE
UL. LESZNO 24/26 , 01-192 WARSZAWA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

osobowych