Jadłospis i opłaty

jadlospis
jadlospis
Jadłospis 21.06-25.06.2021

JADLOSPIS TABELA.35 page 0001

Jadłospis 14.06-18.06.2021
JADLOSPIS TABELA.34 page 0001
JADLOSPIS TABELA.34 page 0001
Jadłospis 07.06-11.06.2021
JADLOSPIS TABELA.33 page 0001
JADLOSPIS TABELA.33 page 0001
Jadłospis 31.05-04.06.2021
JADLOSPIS TABELA.1 page 0001
JADLOSPIS TABELA.1 page 0001
Jadłospis 24-28.05.2021
JADLOSPIS TABELA.32 page 0001
JADLOSPIS TABELA.32 page 0001

Jadłospis 16-21.05.2021
JADLOSPIS TABELA.31 page 0001
JADLOSPIS TABELA.31 page 0001
Jadłospis 10-14.05.2021
jadlospis 10.05 14.05
jadlospis 10.05 14.05
Jadłospis 04-07.05.2021
jadlospis 04 07.05
jadlospis 04 07.05

Jadłospis 26-30.04.2021
JADLOSPIS TABELA.26 page 00011
JADLOSPIS TABELA.26 page 00011

Jadłospis 19-23.04.
SCAN0120 page 0001
SCAN0120 page 0001
2021

Opłaty
za pobyt dziecka w przedszkolu
Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach publicznych obowiązujące od 1 września 2017r.:
Opłaty podstawowe:
Dzienna stawka za żywienie: od 1 września 2019r. 10,00 zł. za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek (dodatkowo o godz. 10.00 podajemy dzieciom owoce i napoje).
(przykład: 22 dni x 10,00 zł. = 220 zł.)
Opłaty dodatkowe:
Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców – kwota zadeklarowana przez rodziców podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego.
DODATKOWE INFORMACJE
Regulowanie opłat odbywa się w formie:
  • wpłaty na wskazany rachunek bankowy przedszkola: 75 1030 1508 0000 0005 5053 4053 opłaty za żywienie na konto nr: , z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego opłata dotyczy
  • Składkę na fundusz Rady Rodziców – opłata na wskazany rachunek bankowy Rady Rodziców Przedszkola 134 – 38 1090 2590 0000 0001 4231 5482.
Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca. Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.
W związku z powyższym, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.
Zasady regulowania odpłatności
Rodzice/prawni opiekunowie, do 5 dnia każdego miesiąca otrzymują pisemną informację o wysokości opłat za dany miesiąc. Przypominamy, że wysokość opłat jest zmienna. Po dokonaniu płatności, rodzice proszeni są o dostarczenie kierownikowi gospodarczemu dowodów wpłaty do 10-go dnia każdego miesiąca (potwierdzenie wpłaty można przesłać na  adres e-mail kierownika gospodarczego).
W przypadku braku dowodów dokonania opłat, księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:
Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
Stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00
 – telefonicznie : 22 632 10 16
– na adres mailowy placówki: p134@edu.um.warszawa.pl
Powiększ litery
Zmień kontrast