Jadłospis i opłaty

Jadłospis

12.02.2024 r. - 16.02.2024 r.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Stawka żywieniowa – dzienna – 15 zł

Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach publicznych obowiązujące od
1 września 2017r.:

Opłaty podstawowe:

Dzienna stawka za żywienie: od 1 września 2023 r. 15,00 zł. za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek (dodatkowo o godz. 10.00 podajemy dzieciom owoce i napoje).
(przykład: 22 dni x 15,00 zł. = 330 zł.)

Opłaty dodatkowe:

Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców – kwota zadeklarowana przez rodziców podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego.

Dodatkowe informacje

Regulowanie opłat odbywa się w formie:

  • wpłaty na wskazany rachunek bankowy przedszkola: 75 1030 1508 0000 0005 5053 4053 opłaty za żywienie na konto nr: , z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego opłata dotyczy

  • Składkę na fundusz Rady Rodziców – opłata na wskazany rachunek bankowy Rady Rodziców Przedszkola 134 – 38 1090 2590 0000 0001 4231 5482.

Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca. Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.
W związku z powyższym, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

Zasady regulowania odpłatności

Rodzice/prawni opiekunowie, do 5 dnia każdego miesiąca otrzymują pisemną informację o wysokości opłat za dany miesiąc. Przypominamy, że wysokość opłat jest zmienna. Po dokonaniu płatności, rodzice proszeni są o dostarczenie kierownikowi gospodarczemu dowodów wpłaty do 10-go dnia każdego miesiąca (potwierdzenie wpłaty można przesłać na  adres e-mail kierownika gospodarczego).
W przypadku braku dowodów dokonania opłat, księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.

Stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00:

 – telefonicznie : 22 632 10 16
– na adres mailowy placówki: p134@eduwarszawa.pl

Aktualności

ODRA

Szanowni Państwo, W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań na odrę na terenie m.st. Warszawy

Czytaj więcej »

Galeria

Skip to content