Oferta edukacyjna

Doświadczeni i wykwalifikowani pedagodzy

Nauczyciele w naszym przedszkolu to doświadczeni i wykwalifikowani pedagodzy, którzy przede wszystkim podążają za potrzebami wychowanków oraz dbają o ich bezpieczeństwo. W codziennej pracy  wspierają dzieci w procesie poznawczym, rozwijają ich samodzielność i kreatywność, dostrzegają ich indywidualny potencjał.

Wzbogacają warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach – „Kodowanie na dywanie”,„Pozytywna dyscyplina”, „Metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss”, „Trening umiejętności społecznych – TUS”.

Zaszczepiają  w dzieciach poczucie przynależności do określonych grup społecznych (rodziny, grupy rówieśniczej, przyjaciół) oraz świadomości narodowej.  Wykorzystują metody i techniki służące wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości. Prowadzą zabawy i dobrze przygotowane zajęcia dydaktyczne w salach przedszkolnych, podczas pobytu w ogrodzie i spacerów. Na co dzień wykorzystywane są tablice multimedialne i tablice interaktywne, w które wyposażone jest przedszkole. Nowością w naszym przedszkolu jest SmartFloor, czyli interaktywne narzędzie wspomagające rozwój dzieci i naukę przez zabawę.

Poza uroczystościami i imprezami przedszkolnymi, tj: pasowanie na przedszkolaka dzieci nowoprzyjętych, obchody rocznicy 11 Listopada, spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, zabawy karnawałowe, Mikołajki, Walentynki, obchody Dnia Ziemi, powitanie Wiosny, pożegnanie przedszkola itp. celebrujemy dni nietypowe, np. Dzień Dinozaura, Dzień Misia, Dzień Kosmosu i wiele innych.

W ciągu roku organizowane są dwie całodniowe wycieczki autokarowe. W ramach edukacji kulturalnej dzieci uczestniczą w co miesięcznych koncertach i teatrzykach odbywających się na terenie przedszkola. Przedszkole oferuje 2 bezpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci: zajęcia logopedyczne dla dzieci mających problemy z prawidłową wymową, gimnastyka ogólnorozwojowa oraz biblioterapię dla dzieci 4-letnich , Małego Podróżnika dla 5-latków, zajęcia empiryczno-badawcze – 5-latki. W każdej grupie wiekowej w ramach codziennych zajęć dydaktycznych rozwijana jest umiejętność komunikowania się w języku angielskim. W grupie 4-latków prowadzony jest projekt edukacyjny „Play with English”.

Dzieci 5 letnie z grup starszych biorą udział w warsztatach bibliotecznych na terenie biblioteki, lekcjach muzealnych (Muzeum Etnograficzne, Woli, Kolejnictwa, Łowiectwa, Centrum Nauki Kopernika).

W przedszkolu odbywają się również spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej. Współpracujemy z Urzędem Dzielnicy Wola oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. Ponadto przedszkole realizuje liczne programy i projekty:

Programy edukacyjne:

 1. Postawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz form wychowania przedszkolnego.
 2. Roczny Plan Pracy Przedszkola nr 134.
 3. Program wychowania przedszkolnego pt. „Drużyna marzeń” autor Jolanta Wasilewska wyd. WSiP.
 4. Program Wychowawczy Przedszkola nr 134.
 5. Program własny ,,Podróże Języka Wędrownika – program z zakresu profilaktyki logopedycznej oraz stymulacji językowej dziecka w wieku przedszkolnym”.
 6. Program kulturalny Przedszkola nr 134
 7. Elementy programu edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej „Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, przedszkolu i szkole”.
 8. Program Profilaktyczny Przeciwdziałaniu Przemocy i Wykorzystaniu Seksualnego. Chronimy Dzieci – opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – elementy.
 9. „Necio – zabawa w Internet. Program profilaktyczny” – opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
 10. „Czyste powietrze wokół nas” – program antynikotynowy i antysmogowy – 5 latki.
 11. „Więcej wiem, mniej choruję” – program profilaktyczny.
 12. „Kubusiowi przyjaciele natury”.
 13. „ Alpakowa kraina”- psychoedukacyjny program finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Projekty edukacyjne:

 1. „Wielkanocne tradycje” – poznawanie staropolskich zwyczajów i obrzędów.
 2. „Przedszkole łączy pokolenia” – realizacja całorocznego projektu edukacyjnego.
 3. „Spotkania z Chopinem” – projekt edukacyjny 5 latki
 4. „Empiryczne poznawanie świata” – 5 latki.
 5. ,,Play with English” – projekt edukacyjny – 4-latki

Akcje czytelnicze:

 • „Cała Polska czyta Dzieciom” – głośne czytanie literatury polskiej i światowej przez nauczycieli i zaproszonych gości.
 • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – szerzenie czytelnictwa w domach dzieci.

Istniejemy, by pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. Współpracujemy z pobliskimi szkołami podstawowymi i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 przy ul. Zawiszy. Dwa razy w miesiącu na terenie przedszkola udziela wsparcia psycholog.

Aktualności

Galeria

Skip to content