Oferta edukacyjna

Doświadczeni i wykwalifikowani pedagodzy

Nauczyciele w naszym przedszkolu to doświadczeni i wykwalifikowani pedagodzy, którzy przede wszystkim podążają za potrzebami wychowanków oraz dbają o ich bezpieczeństwo. W codziennej pracy  wspierają dzieci w procesie poznawczym, rozwijają ich samodzielność i kreatywność, dostrzegają ich indywidualny potencjał.

Wzbogacają warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach – „Kodowanie na dywanie”,„Pozytywna dyscyplina”, „Metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss”, „Trening umiejętności społecznych – TUS”.

Zaszczepiają  w dzieciach poczucie przynależności do określonych grup społecznych (rodziny, grupy rówieśniczej, przyjaciół) oraz świadomości narodowej.  Wykorzystują metody i techniki służące wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości. Prowadzą zabawy i dobrze przygotowane zajęcia dydaktyczne w salach przedszkolnych, podczas pobytu w ogrodzie i spacerów. Na co dzień wykorzystywane są tablice multimedialne i tablice interaktywne, w które wyposażone jest przedszkole. Nowością w naszym przedszkolu jest SmartFloor, czyli interaktywne narzędzie wspomagające rozwój dzieci i naukę przez zabawę.

Poza uroczystościami i imprezami przedszkolnymi, tj: pasowanie na przedszkolaka dzieci nowoprzyjętych, obchody rocznicy 11 Listopada, spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, zabawy karnawałowe, Mikołajki, Walentynki, obchody Dnia Ziemi, powitanie Wiosny, pożegnanie przedszkola itp. celebrujemy dni nietypowe, np. Dzień Dinozaura, Dzień Misia, Dzień Kosmosu i wiele innych.

W ciągu roku organizowane są dwie całodniowe wycieczki autokarowe. W ramach edukacji kulturalnej dzieci uczestniczą w co miesięcznych koncertach i teatrzykach odbywających się na terenie przedszkola. Przedszkole oferuje 2 bezpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci: zajęcia logopedyczne dla dzieci mających problemy z prawidłową wymową, gimnastyka ogólnorozwojowa oraz biblioterapię dla dzieci 4-letnich , Małego Podróżnika dla 5-latków, zajęcia empiryczno-badawcze – 5-latki. W każdej grupie wiekowej w ramach codziennych zajęć dydaktycznych rozwijana jest umiejętność komunikowania się w języku angielskim. W grupie 4-latków prowadzony jest projekt edukacyjny „Play with English”.

Dzieci 5 letnie z grup starszych biorą udział w warsztatach bibliotecznych na terenie biblioteki, lekcjach muzealnych (Muzeum Etnograficzne, Woli, Kolejnictwa, Łowiectwa, Centrum Nauki Kopernika).

W przedszkolu odbywają się również spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej. Współpracujemy z Urzędem Dzielnicy Wola oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie.

I

Aktualności

Galeria

Skip to content