Kadra

Pracownicy pedagogiczni

p.o. dyrektora przedszkola

mgr Agnieszka Kosior

nauczyciel dyplomowany, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta ręki i stopy

Grupa I

mgr Agnieszka Ambroziak

nauczyciel dyplomowany, pedagog przedszkolny, terapeuta pedagogiczny,

terapeuta ręki i stopy

Grupa II

mgr Jolanta Kozikowska

nauczyciel dyplomowany, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta ręki i stopy

mgr Milena Kubalczak

nauczyciel mianowany, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

Grupa III

mgr Karolina Ciźla-Baraniuk / zastępstwo mgr Teresa Czarkowska

nauczyciel mianowany, pedagog przedszkolny
i wczesnoszkolny, logopeda, terapeuta ręki i stopy

mgr Karolina Kosewska

nauczyciel mianowany, pedagog przedszkolny
i wczesnoszkolny, ze specjalnością edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapeuta ręki i stopy

Logopeda

mgr Dorota Walos

nauczyciel dyplomowany, logopeda, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

Psycholog

Pedagog specjalny

Agata Rojek-Mróz

Psycholog przedszkolny

Nadia Piotrowska

Gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Adamczyk

nauczyciel dyplomowany

Pracownicy niepedagogiczni

Sekretariat

mgr Anna Ogłoza

Kierownik gospodarczy

mgr Magdalena Świtalska

Pracownicy obsługi

Grupa I

Małgorzata Paczuska – pomoc nauczyciela / zastępstwo – Magdalena Bruzda

Jagoda Pyzel

Grupa II

Bogumiła Chaberska

Grupa III

Jolanta Kwiatkowska

Dozorcy

Dariusz Olejnik

Piotr Sowiński

Pracownicy kuchni

Piotr Cichowlas – kucharz

Anna Mazurkiewicz – pomoc kuchenna

Aktualności

Galeria

Skip to content