Pracownicy pedagogiczni

Dyrektor przedszkola

mgr Anna Kasztelewicz

nauczyciel dyplomowany, pedagog przedszkolny, dyrektor od 2002 r.

Grupa I      

mgr Jolanta Kozikowska

nauczyciel dyplomowany, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

mgr Katarzyna Łukawska

nauczyciel początkujący w trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego, pedagog przedszkolny
i wczesnoszkolny, terapeuta pedagogiczny, glottodydaktyk

Grupa II

mgr Karolina Ciźla-Baraniuk

nauczyciel początkujący w trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego, pedagog przedszkolny
i wczesnoszkolny, logopeda

mgr Katarzyna Łukawska

Grupa III

mgr Agnieszka Ambroziak

nauczyciel dyplomowany, pedagog przedszkolny, terapeuta pedagogiczny

mgr Karolina Kosewska

nauczyciel początkujący w trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego, pedagog przedszkolny
i wczesnoszkolny, ze specjalnością edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Grupa IV

mgr Agnieszka Kosior

nauczyciel dyplomowany, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

mgr Iwona Zarzycka

nauczyciel początkujący w trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego, pedagog przedszkolny
i wczesnoszkolny

Logopeda

mgr Dorota Walos

nauczyciel dyplomowany, logopeda, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

Psycholog

mgr Joanna Wasak

pedagog specjalny, psycholog kliniczny

Gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Adamczyk

nauczyciel dyplomowany

Pracownicy niepedagogiczni

Sekretariat

mgr Anna Ogłoza

Kierownik gospodarczy

mgr Magdalena Świtalska

Pracownicy obsługi

Grupa I

Magdalena Bruzda – pomoc nauczyciela

Małgorzata Paczuska

Grupa II

Jadwiga Pyzel

Grupa III

Bogumiła Chaberska

Grupa IV

Jolanta Kwiatkowska

Dozorcy

Paweł Burzyński

Dariusz Olejnik

Pracownicy kuchni

Barbara Piskorz – kucharka

Elżbieta Przybysz, Anna Mazurkiewicz – pomoc kuchenna